USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Starosta městské části Brno-Starý Lískovec SVOLÁVÁ v souladu s ustanovením § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA městské části Brno-Starý Lískovec 

na pondělí 24.10.2022 v 17,00 hod. v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Starý Lískovec na ul. Oderská 4Navržený pořad jednání: 

A) Organizační část 

B) Program jednání 

 1. Přijetí jednacího řádu včetně přílohy – volební řád ZMČ Brno-Starý Lískovec 
 2. Návrh funkcí, pro které budou členové ZMČ Brno-Starý Lískovec dlouhodobě uvolněni 
 3. Stanovení počtu členů Rady MČ Brno-Starý Lískovec 
 4. Volba členů volební komise 
 5. Volba starosty MČ Brno-Starý Lískovec 
 6. Volba místostarosty MČ Brno-Starý Lískovec 
 7. Volba dalších členů Rady MČ Brno-Starý Lískovec 
 8. Zřízení Finančního výboru ZMČ Brno-Starý Lískovec a stanovení počtu jeho členů 
 9. Zřízení Kontrolního výboru ZMČ Brno-Starý Lískovec a stanovení počtu jeho členů 
 10. Volba předsedy Finančního výboru ZMČ Brno-Starý Lískovec 
 11. Volba členů Finančního výboru ZMČ Brno-Starý Lískovec 
 12. Volba předsedy Kontrolního výboru ZMČ Brno-Starý Lískovec 
 13. Volba členů Kontrolního výboru ZMČ Brno-Starý Lískovec 
 14. Zásady pro poskytování měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněnými členy ZMČ a dalšími nečleny ZMČ na období let 2022-2026 

C) Ukončení jednání 

Jednání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec je audiovizuálně přímo přenášeno prostřednictvím internetových stránek městské části. Tento přenos je zaznamenáván, archivován a následně zveřejňován. 

Jednání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec je veřejné

svolání ke stažení zde:SVOLANI UZMC 2022