Oznámení o prerušení dodávky vody - Brno-Starý Lískovec, Příčky u č.1/3

Oznámení o prerušení dodávky vody č. 1488/22 022911488

Typ odstávky: Havárie, Brno-Starý Lískovec, Prícky u c.1/3
Datum od (skutecnost): 28.11.2022 09.35
Datum do (predpoklad): 28.11.2022 21.35
NZV: cisterna
Informace na tel.: 543 212 537