Ochrana oznamovatelů


Směrnice č. 2/2021 tajemnice

Úřadu městské části města Brna, Brno-Starý Lískovec


O ochraně oznamovatelů

  1. Úvodní ustanovení

Tato směrnice stanovuje pravidla pro ochranu oznamovatelů v rámci městské části města Brna, Brno-Starý Lískovec – Úřadu MČ Brno-Starý Lískovec (dále jen ÚMČ), která je povinným subjektem k zajištění vnitřního oznamovacího systému, dle požadavků Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

více informací: Smernice 2 2021 ochrana oznamovatele