oprava Vltavská

Akce „Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU – (celoplošná oprava místní komunikace Vltavská). Nyní začínají přípravné práce (frézování, trhání obruby apod., které jsou plánovány v období od 13. – 26. března a 27.března – 04. dubna 2023, vždy po polovinách vozovky. Následně bude provedena jednosměrná  uzavírka ul. Vltavská pro opravu komunikace a finální pokládku, která je plánována v období od 05. -  18.04. a od 19. - 30.04. s objízdnou trasou ul. Labská, Dunajská, Vltavská.

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Jedná se o předpokládané termíny


Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU [oprava ul Vltavská] 01 1Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU [oprava ul Vltavská] 02 1Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU [oprava ul Vltavská] 03 1Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU [oprava ul Vltavská] 04 1Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU [oprava ul Vltavská] 05 1Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU [oprava ul Vltavská] 06 1