Odpověď na otevřený dopis a VYHODNOCENÍ ZMĚN TRAMVAJOVÉ DOPRAVY VE STARÉM LÍSKOVCI

Odpověď na otevřený dopis od radního pro dopravu a správu městských účastí Ing. Petra Kratochvíla.

Odpověď je k nahlédnutí zde: odpověď na otevřený dopis.pdf

Vyhodnocení změn tramvajové dopravy ve Starém Lískovci

Tento materiál je zpracován na základě dohody mezi zástupci Statutárního města Brna, městské části Brno – Starý Lískovec a Dopravního podniku města Brna, a.s. (DPMB). Jeho cílem je vyhodnocení provozu tramvajových linek v oblasti Starého Lískovce a ověření nasazené přepravní kapacity na dotčených tramvajových linkách.

V souvislosti s úpravami organizace tramvajových linek byly v dotčené oblasti provedeny ověřovací průzkumy frekvence cestujících v profilových bodech Osová, Nemocnice Bohunice a Karpatská:

Tato data získaná měřením obsazenosti vozidel byla následně verifikována a doplněna výstupy ze systému automatického počítání cestujících, kterým jsou některá vozidla DPMB vybavena.

Celý materiál zde: 230210_vyhodnoceni_SL.pdf