Poděkování hejtmana Jihomoravského kraje
hejtman logo.png

Mgr. Jan Grolich

hejtman Jihomoravského kraje


V Brně dne 5. září 2023
Vážení hasiči,

když jsme krátce po začátku války na Ukrajině otevřeli Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině, byli jste u toho. Společně jsme viděli, jak dovnitř přichází hlavně maminky s dětmi a staří lidé, kteří nechali všechno doma, aby se dostali do bezpečí.

Jednotky dobrovolných hasičů, včetně té Vaší, pomáhaly celé KACPU vybudovat.

Pomohli jste zajistit převozy uprchlíků, aby měli kde složit hlavu. Zabezpečovali jste včasný transport věcných prostředků tam, kde byly zrovna potřeba. A v neposlední řadě jste se podíleli na tom, aby měli jak pracovníci KACPU, tak uprchlíci, co jíst.

Vždycky, když je to potřeba, může se na Vás jižní Morava spolehnout.

Chci Vám a Vaší jednotce poděkovat. Další z náročných úkolů bychom bez vaší pomoci těžko zvládali.

S díky